Skip to content

Duszpasterze


Posługa liturgiczna

ks. Piotr Rojewski, KHW, mgr teol.
Proboszcz

Ks. Sebastian Nocoń, mgr teol.
Wikariusz


Księża pochodzący z parafii:

Ks. Infułat Jerzy Bryła, 1952 (Kraków), Protonotariusz apostolski
Ks. Włodzimierz Kłosowski, 1952 (Pijar – SP)
Ks. Zdzisław Kałwa, 1955 (Kraków)
Ks. Marian Koniewski, 20 kwietnia 1958 (Chrystusowiec – TChr)
Ks. Tadeusz Wojtusik, 1955 (Kielce)
Ks. Stanisław Malczewski, 9 czerwca 1962 (Chrystusowiec – TChr)
Ks. Leszek Kubik, 1960 (Kielce)
Ks. Marian Czajka, 1973 (Kielce)
Ks. Zdzisław Malczewski, 11 maja 1976 (Chrystusowiec – TChr)
Ks. Paweł Malczewski, 26 maja 1992 (Chrystusowiec – TChr)
Z parafii pochodzą dwie siostry zakonne.

Poprzedni księża proboszczowie

Ks. Józef Zdun, 1920 – 1942
Ks. Franciszek Pasek, 1942 – 1959
Ks. Józef Błaszczyk, 1959 – 1966
Ks. Jan Słoniński, 1966 – 1969
Ks. Eugeniusz Wojtacha, 1969 – 1971
Ks. Paweł Dziubdziela, 1972
Ks. Witold Sobierajski, 1972 – 2004
Ks. Benon Olejnik, 2004-2022