Skip to content

Chrzest święty


Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej miesiąc wcześniej, przedstawiając:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania).
3. Rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego nie mając przeszkód do jego zawarcia – winni tę sprawę uregulować jak najszybciej.


Chrzestnym może być chrześcijanin, który:

1. Przyjął sakrament bierzmowania,
2. Ukończył 16 lat
3. Prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką.

Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.


Rodzicami chrzestnymi nie mogą być!

– osoby żyjące w związkach niesakramentalnych,
– nie uczęszczające regularnie na Mszę św. w niedziele i święta,
– nie przystępujący do sakramentów świętych,
– nie uczęszczający na lekcję religii (dotyczy młodzieży szkolnej),
– publiczni gorszyciele,


Zgłoszenie dziecka do chrztu
dokonuje się w kancelarii parafialnej
przez przynajmniej jednego rodzica
przedstawiając ww dokumenty.