Skip to content

Komunia święta


Szanowni rodzice uczniów klas III Szkoły Podstawowej  w Nowym Brzesku i Mniszowie

Poniżej zamieszczam ważne informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Sprawy formalno-prawne

– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest parafia. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii.
– Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Małego Katechizmu.
– Spotkania odbywają się w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 10.00. W uroczystości i święta nakazane uczestniczymy na wybranej Mszy św.
– Uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik, godz. 18.30), Drodze Krzyżowej (Wielki Post, godz. 16.30), nabożeństwach majowych (maj, godz. 18.30).

Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku, zobowiązani są przedłożyć świadectwo chrztu dziecka. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
– Jeżeli dziecko uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku lub Mniszowie, a należy do innej parafii, i chce pójść do Pierwszej Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania);