Skip to content

Bierzmowanie


1.Rola i obowiązki rodziców przy bierzmowaniu

Rodzice są osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za wychowanie swojego dziecka w duchu wiary i mają współpracować z katechetami odpowiedzialnymi za przygotowanie do bierzmowania.

* Część przygotowania do bierzmowania stanowi katecheza szkolna, udział w niej, postawa ucznia, zachowanie, jak również uzyskane oceny.
* Dla rodziców przewidziane są 2 lub 4 spotkania organizacyjne, kiedy dziecko jest w trzeciej klasie gimnazjum (termin podany w ogłoszeniach parafialnych).

2.Obecność na spotkaniach przygotowawczych

Spotkania przygotowawcze w parafii odbywać się będą według terminów podanych młodzieży.
* Kandydat do sakramentu zobowiązany jest do prowadzenia indeksu bierzmowanych.

3.Życie Liturgiczne

Kandydaci mają obowiązek uczestniczenia w każdą niedzielę we Mszy św. oraz w uroczystości i święta nakazane.
Wpisy do indeksu będą obejmowały udział w wybranych nabożeństwach (np. roraty, droga krzyżowa) i sakramentalną spowiedź oraz we wspólnym spotkaniu.

4.Zaliczenia i egzaminy

Kandydaci zobowiązani są do uzyskania zaliczeń potwierdzających ich wiedzę z zakresu wiadomości: katechizmu, bierzmowania, liturgii sakramentu bierzmowania. Pytania zaliczane są u swoich katechetów. Wpis z zaliczenia w indeksie.


ŚWIADEK BIERZMOWANIA

Wybór świadka Bierzmowania

  1. Wyboru dokonuje kandydat albo jego rodzice (opiekunowie).
  2. Wypada, aby był nim chrzestny –  w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.
  3. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

Przymioty świadka

  1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.
  2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
  3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.
  4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
  5. Nie jest wykluczony przez prawo do spełniania czynności świadka bierzmowania.