Skip to content

Małżeństwo


Dla Narzeczonych

Narzeczeni zobowiązani są także do trzech spotkań w Katolickiej Poradni dla Narzeczonych i Małżeństw (tzw. Poradnictwo Rodzinne).

Narzeczeni
, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim (także małżeństwo konkordatowe) powinni zgłosić się TRZY MIESIĄCE WCZEŚNIEJ przed planowaną datą ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej (względnie narzeczonego) w celu spisania protokołu przedślubnego.

Powinni wtedy przedłożyć:

1.Metrykę chrztu i świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania
2.Świadectwo z religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej
3.Dowody osobiste
4.Kurs Przedmałżeński
5.Jeśli Narzeczeni nie są z parafii, w której będzie odbywał się ślub winni są przedłożyć pozwolenie na ślub w parafii, w której będzie miał miejsce sakrament małżeństwa.

Muzyka i śpiew podczas Mszy św. ślubnej – proszę zapoznać się z Instrukcją (zwłaszcza punkt 2b):

https://diecezja.kielce.pl/sites/default/files/instrukcja_dotyczaca_muzyki_i_spiewu_liturgicznego_dla_diecezji_kielckiej.pdf